Thi công và lắp đặt hệ thống ăn định lượng bán tự động cho heo nái mô hình 2500 của hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hoà Mỹ:

Lắp đặt hệ thống ăn định lượng bán tự động Hòa Mỹ

Liên hệ BÌNH MINH hotline 0985 581 131098 888 3400 để có giá tốt nhất!